Runer og Viking hnefatafl

I gamle middelaldertekster kan man få et lite innblikk i Runenes mystiske betydning hvor Odin står som en legemliggjørelse av ekstasens prøvelser og opplevelser.
Odin ble knyttet til visdommen, runekunsten og ordets og diktningens mysterier. Odin kalles for : Fimbul – thulr  ( Håvamål 8o og 142 )   Thulr betyr taler, vismann, skald. Fimbul Thulr er den store taleren eller skalden, som kan åpenbare visdommen gjennom språkets rytmiske makt.