Runer og Viking hnefatafl

I gamle middelaldertekster kan man få et lite innblikk i Runenes mystiske betydning hvor Odin står som en legemliggjørelse av ekstasens prøvelser og opplevelser.  Mye gamle kunnskaper som ligger skjult i runene.  Launhelgar - gammel visdom som Völvur og Goðar lærte seg på forskjellig vis ved hjelp av menneskelig erfaring og metafysikk.

 Odin ble knyttet til visdommen, runekunsten og ordets og diktningens mysterier. Odin kalles for : Fimbul – thulr  ( Håvamål 8o og 142 )   Thulr betyr taler, vismann, skald. Fimbul Thulr er den store taleren eller skalden, som kan åpenbare visdommen gjennom språkets og lydens rytmiske makt,og vekke opp sansene som vi opprinnelig er født med.